nederlands francais
for English, click here   

Aanbod te koop

Huizen te koop
Appartementen te koop
Bouwgrond te koop

Aanbod te huur

Huizen te huur
Appartementen te huur

 

Offres à vendre

Maisons à vendre
Appartements à vendre
Terrains à vendre

Offres à louer

Maisons à louer
Appartements à louer

woningaanbod Vind de woning die bij je past
Je vindt vast en zeker een woning die bij je past in het ruime en actuele aanbod van de vastgoedmakelaar. Op vitrine.be!
next
woningaanbod Trouvez le nid qui vous convient
Vous trouverez sans doute votre maison idéale dans l'offre de l'agent immobilier. Sur vitrine.be!
next
budgetcalculator Budgetsimulator
Met de Vitrine.be budgetsimulator bereken je in detail hoeveel je maandelijks kan besteden aan een hypotheek. De ideale voorbereiding voor een bezoek aan de bank!
next
budgetcalculator Simulateur de budget
Avec le simulateur de budget de vitrine.be, vous calculez en détail votre mensualité pour une hypothèque. C'est la préparation idéale pour une visite à la banque.
next
leencalculator Leencalculator
Wat betaal ik voor welke lening? Wat is mijn aflossing, mijn rentevoet? Met de handige leencalculator weet je snel wat een hypothecaire lening voor jou concreet betekent.
next
leencalculator Calculatrice hypothécaire
Quels sont les tarifs hypothécaires? Les taux d'intérêts? La calculatrice hypothécaire vous donnera un apercu des tarifs actuels.
next
gemeente Hoe duur is uw gemeente?
Volgens het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) mag elke gemeente een aanvullende belasting heffen op de jaarlijkse personenbelasting. Welk tarief uw eigen of toekomstige gemeente hanteert komt u via vitrine.be te weten.
next
gemeente Votre commune est-elle chère?
D'après le code des impôts sur le revenu, toute commune peut lever un impôt supplémentaire sur les impôts annuels des personnes physiques. Il vous est loisible d'apprendre quel tarif applique votre propre ou votre future commune par le biais de ce lien.
next
subsidies In één klik naar alle energiesubsidies
Op vitrine.be vind je een gedetailleerd overzicht van alle energiesubsidies die je kan aanvragen. Op federaal niveau, gewest, intercommunale tot zelfs op gemeenteniveau!

next
subsidies Un aperçu des subventions
Rechercher er trouver les subsides d'énergie sur vitrine.be. Au niveau fédéral, intercommunale et communale!
next
notariskosten Notariskosten?
Hoeveel betaal je aan registratierechten en notariskosten? Onze handige tool geeft je een accurate schatting voor de drie gewesten.
next
Frais notariaux?
Combien devez vous payer pour les droits d'enrégistrement et les frais notariaux? Notre outil de calcul vous donne une indication.
next

En nog veel meer...
Persoonlijke zoeklijsten, panoramische foto's, automatische opvolging van prijswijzigingen, overzicht van de courante rentetarieven, praktische info,...

Met Vitrine.be heb je een klare kijk op wonen.

 

Et beaucoup plus...
Des listes de recherche personnelle, des photos panoramiques, suivi automatique des prix, apercu des taux d'intérêts, infos pratiques, ...

Vitrine.be vous donne une vue claire sur votre habitation.


Op vitrine.be vind je huizen, appartementen en bouwgrond zowel in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, maar ook in Brussel, Henegouwen, Namen, Luik, Luxemburg en Waals-Brabant.

 
Sur vitrine.be vous trouvez des maisons, des appartements et des terrains en Flandre Orientale, Flandres Occidentale, Anvers, Limbourg et le Brabant Flamand, mais aussi Bruxelles, Hainaut, Namur, Liège, Luxembourg et le Brabant Wallon.